Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SPANAKIS CONSULTING ENGINEERING Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: CIVIL DOME
Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ 27, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6947530259
e-mail: info@civildome.com
Ιστοσελίδα: http://www.civildome.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης  
6 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
7 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
8 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
9 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
10 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
11 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
12 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
13 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
14 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
15 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
16 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
17 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
18 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
19 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
20 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
21 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
22 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
23 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
24 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
25 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
26 43110000 Κατεδαφίσεις  
27 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
28 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
29 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
30 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
31 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
32 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
33 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
34 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
35 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων  
36 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121