Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: Δ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ 5, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810332607
e-mail: nkartsonis@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://kyrlakistexniki.gr/
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών 27319900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
5 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
6 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
7 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
8 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
9 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
10 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
11 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
12 27319900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών  
13 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
14 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
15 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
16 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
17 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
18 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
19 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
20 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
21 43110000 Κατεδαφίσεις  
22 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
23 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
24 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121