Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΛΑΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΛΑΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2814261020
e-mail: info@aplada.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 52100000 Αποθήκευση 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
4 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
5 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
6 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
7 82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων  
8 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  
9 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121