Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΔΡΟΓΕΩΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6944547467
e-mail: orfanakisa@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 23991300 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό 27409000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 42912002 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46491915 Χονδρικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων 47524915 Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71201100 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 71201101 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών 71201102 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
3 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
4 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
7 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
8 27409000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
9 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
10 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
11 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
12 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
13 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
14 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
15 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
16 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
17 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
18 47524915 Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
19 23991300 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό  
20 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
21 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
22 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου  
23 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
24 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
25 71201101 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών  
26 71201102 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών  
27 71201100 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας  
28 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
29 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
30 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
31 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
32 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
33 81291200 Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου  
34 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
35 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων  
36 42912002 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους  
37 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
38 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
39 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  
40 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
41 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών  
42 46491915 Χονδρικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
43 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
44 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121