Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FK exartimata Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: FK exartimata Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΠΥΡΑΝΘΟΥ 4, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6974797859
e-mail: giorgos.edc@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46431408 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 46691512 Χονδρικό εμπόριο διόδων, κρυσταλλολυχνιών, θυρίστορ, διακοπτών δίπλευρης διόδου (διάκ) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (τριάκ) 46691516 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αντιστάσεων (εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων) 46691517 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α. 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46691939 Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης 46691989 Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό 46692016 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 47545407 Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α. 47545410 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47788309 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους check
2 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
3 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
4 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
6 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
7 47545407 Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
8 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.  
9 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές  
10 47545410 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών  
11 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
12 47788309 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων  
13 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
14 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
15 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
16 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου  
17 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
18 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών  
19 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
20 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος  
21 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
22 46691512 Χονδρικό εμπόριο διόδων, κρυσταλλολυχνιών, θυρίστορ, διακοπτών δίπλευρης διόδου (διάκ) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (τριάκ)  
23 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
24 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
25 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
26 46691516 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αντιστάσεων (εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων)  
27 46691517 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών  
28 46691518 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών διακοπτών π.δ.κ.α.  
29 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
30 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
31 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
32 46691939 Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης  
33 46431408 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων  
34 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
35 46691989 Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό  
36 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων  
37 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
38 46692016 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121