Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: BELIVANIS ENGINEERING
Διεύθυνση: ΛΑΠΠΑ 59, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: e.zoi@hotmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 71112300 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
5 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
6 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
7 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
8 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
9 42212400 Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων  
10 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
11 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
12 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
13 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
14 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
15 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
16 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
17 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
18 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
19 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
20 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
21 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
22 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
23 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
24 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων  
25 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
26 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
27 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
28 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
29 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
30 43291100 Εργασίες μόνωσης  
31 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
32 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
33 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
34 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
35 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
36 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
37 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
38 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια  
39 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
40 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
41 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
42 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
43 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
44 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
45 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
46 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
47 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
48 42222100 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών  
49 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
50 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
51 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
52 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
53 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
54 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών  
55 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
56 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
57 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
58 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
59 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
60 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
61 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
62 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα  
63 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
64 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
65 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
66 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
67 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών  
68 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος  
69 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
70 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
71 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
72 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
73 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων  
74 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
75 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
76 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
77 71112300 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης  
78 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
79 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
80 71114101 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)  
81 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
82 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
83 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
84 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
85 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
86 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
87 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
88 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
89 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
90 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
91 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
92 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
93 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
94 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
95 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
96 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
97 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
98 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
99 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
100 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
101 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
102 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
103 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
104 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
105 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
106 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
107 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
108 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
109 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
110 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
111 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121