Αίτηση προεγγραφής ατομικών
επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο

Παρακαλώ περιμένετε...
Αιτών
Επιχείρηση
Προεπισκόπηση
Εκτύπωση
Αίτηση
Συνημμένα
Υποβολή

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα μέλη του, το Επιμελητήριο σας δίνει τη δυνατότητα να καταθέσετε ηλεκτρονικά από εδώ την Αίτηση σύστασης ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και να παραλάβετε κατόπιν την Πράξη Προέγκρισης για τη Σύσταση.

Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείστε ταχύτερα, ολοκληρώνετε τη διαδικασία από το χώρο σας, συμπληρώνετε ευκολότερα την αίτησή σας, δεν απαιτείται η φυσική σας προσέλευση στα γραφεία του Επιμελητηρίου σε εργάσιμες ώρες και τέλος αποφεύγετε πιθανή αναμονή σας σε ουρά εξυπηρέτησης.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα εξής:

 • Έναν εκτυπωτή, ώστε να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης.
 • Έναν σαρωτή (scanner), ώστε να σαρώσετε την υπογεγραμμένη αίτηση.
 • Ένα πρόγραμμα εκτύπωσης PDF αρχείων. Εαν δεν έχετε ήδη κάποιο, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον Adobe Acrobat Reader από εδώ.
 • Μία έγκυρη email διεύθυνση, ώστε να σας αποστείλουμε την Πράξη Προέγκρισης όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προεγγραφής.
Αναλυτικά, η διαδικασία είναι η εξής:
 1. Εισαγωγή στοιχείων Αιτούντος
  Συμπληρώνετε μία φόρμα με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.
 2. Εισαγωγή στοιχείων Επιχείρησης
  Συμπληρώνετε μία φόρμα με τα στοιχεία της Επιχείρησης.
  Το e-Επιμελητήριο θα ελέγξει άμεσα εαν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι δεσμευμένα.
 3. Προεπισκόπηση στοιχείων
  Ελέγχετε όλα τα στοιχεία πριν προχωρήσετε, ενώ έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να γυρίσετε πίσω και να κάνετε τυχόν διορθώσεις.
 4. Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης προεγγραφής
  Το e-Επιμελητήριο δημιουργεί ένα PDF έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας.
  Κατεβάζετε, εκτυπώνετε και υπογράφετε το έντυπο αυτό.
 5. Σάρωση και μεταφόρτωση της υπογεγραμμένης αίτησης
  Σαρώνετε την υπογεγραμμένη αίτηση με έναν σαρωτή (scanner), την αποθηκεύετε σαν αρχείο PDF στον υπολογιστή σας, το οποίο και κατόπιν ανεβάζετε στο e-Επιμελητήριο.
 6. Σάρωση και μεταφόρτωση συνημμένων
  Με παρόμοιο τρόπο, σαρώνετε και ανεβάζετε στο e-Επιμελητήριο τα συνημμένα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε με την αίτησή σας (Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν).
 7. Ολοκλήρωση της διαδικασίας
  Υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας. Το Επιμελητήριο κατόπιν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και θα αποστείλει στο email σας την Πράξη Προέγκρισης.


e-Επιμελητήριο 1.0.2.121