Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1.096
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 61
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.412
8 11 Ποτοποιία 127
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 120
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 161
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 49
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 286
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 39
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 381
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 119
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 6
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 82
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 412
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 22
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 820
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 67
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 95
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 238
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 32
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 17
27 31 Κατασκευή επίπλων 472
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 403
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 602
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 688
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 41
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 52
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 246
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 22
35 41 Κατασκευές κτιρίων 1.291
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 570
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.860
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.882
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.352
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 19.743
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.148
42 50 Πλωτές μεταφορές 78
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 24
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 665
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 145
46 55 Καταλύματα 1.172
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 5.011
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 229
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 159
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 110
51 61 Τηλεπικοινωνίες 270
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 711
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 341
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 101
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 156
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 921
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 937
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 684
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 867
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 979
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 139
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 557
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 422
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 949
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 41
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 970
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 140
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 423
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 616
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 79
72 85 Εκπαίδευση 932
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 230
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 19
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 89
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 275
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 26
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 228
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 529
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 28
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 600
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.188
83 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA