Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1.044
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 22
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 57
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.364
7 11 Ποτοποιία 118
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 107
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 156
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 50
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 272
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 35
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 346
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 113
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 5
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 81
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 395
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 19
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 773
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 65
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 88
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 230
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 33
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 17
26 31 Κατασκευή επίπλων 447
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 363
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 576
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 635
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 40
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 51
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 231
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 22
34 41 Κατασκευές κτιρίων 1.255
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 559
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.680
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.659
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 12.475
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 18.183
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.102
41 50 Πλωτές μεταφορές 79
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 20
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 626
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 139
45 55 Καταλύματα 1.155
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.582
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 199
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 126
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 95
50 61 Τηλεπικοινωνίες 240
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 695
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 322
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 91
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 147
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 887
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 960
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 658
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 863
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 944
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 130
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 525
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 391
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 10
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 887
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 39
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 921
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 127
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 386
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 577
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 75
71 85 Εκπαίδευση 900
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 213
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 14
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 79
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 263
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 24
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 212
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 499
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 22
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 552
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.137
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA