Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1.049
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 22
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
4 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 58
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.383
8 11 Ποτοποιία 118
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 109
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 156
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 48
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 270
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 37
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 349
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 113
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 5
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 80
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 396
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 19
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 776
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 65
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 88
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 232
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 33
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 17
27 31 Κατασκευή επίπλων 448
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 372
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 582
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 641
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 41
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 51
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 239
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 22
35 41 Κατασκευές κτιρίων 1.244
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 564
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.702
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.668
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 12.554
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 18.366
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.100
42 50 Πλωτές μεταφορές 74
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 21
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 623
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 139
46 55 Καταλύματα 1.151
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.613
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 202
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 129
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 96
51 61 Τηλεπικοινωνίες 243
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 699
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 321
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 91
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 147
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 895
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 921
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 659
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 863
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 970
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 130
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 523
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 388
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 10
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 880
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 40
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 910
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 131
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 394
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 578
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 80
72 85 Εκπαίδευση 898
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 212
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 14
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 79
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 263
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 25
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 218
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 498
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 23
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 553
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.128
83 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA