Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1.108
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 19
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 63
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.389
7 11 Ποτοποιία 125
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 118
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 159
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 49
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 284
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 40
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 364
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 120
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 79
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 412
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 22
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 831
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 67
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 97
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 242
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 31
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 15
26 31 Κατασκευή επίπλων 488
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 404
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 596
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 678
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 41
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 54
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 240
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 20
34 41 Κατασκευές κτιρίων 1.258
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 555
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.848
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.842
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.266
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 20.115
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.114
41 50 Πλωτές μεταφορές 63
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 33
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 652
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 147
45 55 Καταλύματα 1.118
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 5.199
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 231
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 153
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 110
50 61 Τηλεπικοινωνίες 260
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 742
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 347
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 93
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 159
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 913
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 881
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 654
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 809
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 896
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 139
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 553
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 418
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 894
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 38
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 947
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 132
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 419
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 578
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 73
71 85 Εκπαίδευση 918
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 226
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 19
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 96
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 254
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 25
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 216
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 503
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 28
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 616
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.185
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA