Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1.105
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 19
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 58
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.416
7 11 Ποτοποιία 125
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 119
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 162
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 49
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 283
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 41
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 367
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 118
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 79
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 403
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 22
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 823
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 65
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 100
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 257
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 32
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 15
26 31 Κατασκευή επίπλων 490
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 410
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 590
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 670
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 39
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 53
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 229
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 19
34 41 Κατασκευές κτιρίων 1.234
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 529
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.810
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.773
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.207
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 20.224
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.094
41 50 Πλωτές μεταφορές 57
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 33
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 647
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 143
45 55 Καταλύματα 1.067
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 5.186
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 230
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 152
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 105
50 61 Τηλεπικοινωνίες 254
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 706
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 338
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 91
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 160
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 894
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 856
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 659
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 798
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 900
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 134
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 539
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 418
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 7
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 853
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 42
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 925
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 131
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 418
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 565
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 70
71 85 Εκπαίδευση 924
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 227
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 17
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 94
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 251
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 25
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 217
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 493
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 29
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 615
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.183
82 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA