Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3800 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 1
2 3810 Συλλογή απορριμμάτων 6
3 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 138
4 3812 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 18
5 3820 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 1
6 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 32
7 3822 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 6
8 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 14
9 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 30
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 246 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 246 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 246 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.cretahousesa.eu
4 CRETA RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
6 ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ergokaloudakis.gr
7 G. S. ΚΑΝΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8 G.S.Mondi ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.gstamatakis.gr
9 GOLDEN RAFINERY Ο.Ε.
10 GREENIZON E.E.
11 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.medicalwaste.gr
12 MINOAN MARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ minoanmark@hotmail.com
13 TRANDESCANIA PROPERTIES LIMITΕD
14 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
15 ΑΔΑΜΑΣ ΠΥΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.adamaspyr.gr»
16 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17 ΑΜ. & ΑΛ.ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
18 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.gxmast.gr/anyk-ae
19 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
20 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077873327000
21 ΑΦΟΙ ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΟΕ.
22 ΒΑΪΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23 ΒΙΤΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
24 Γ.ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA