Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Διεύθυνση: ΒΙΑΝΝΟΥ 7, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810281297
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μηχανικών Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία) Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού Εγκατάσταση παροχών νερού μ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
4 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
5 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
6 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
7 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)  
8 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
9 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
10 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
11 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
12 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
13 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
14 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
15 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
16 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
17 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
18 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
19 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
20 71121403 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας  
21 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
22 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
23 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
24 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
25 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
26 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
27 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
28 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
29 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
30 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
31 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
32 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
33 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
34 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
35 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  
36 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121