Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΦΑ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALFA PLUS S.A. – PROMOTION SERVICES
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Α, 71601, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380020
FAX: 2810380680
e-mail: info@alfaplus.gr
Ιστοσελίδα: www.alfaplus.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 52100000 Αποθήκευση 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 70200000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 73100000 Διαφήμιση 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 84110000 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 79903900 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 79903200 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
4 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
5 52100000 Αποθήκευση  
6 84110000 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης  
7 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
8 73100000 Διαφήμιση  
9 70200000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  
10 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας  
11 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου  
12 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
13 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
14 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
15 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
16 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
17 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
18 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
19 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
20 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
21 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
22 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
23 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
24 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
25 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
26 79903900 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
27 79903200 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους  
28 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
29 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)  
30 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
31 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
32 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων  
33 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)  
34 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
35 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
36 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
37 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
38 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
39 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121