Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διακριτικός τίτλος: Ι.Τ.Ε.
Διεύθυνση: Τ.Θ. 1385 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 - ΒΑ, 70013, ΒΟΥΤΕΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810391500
FAX: 2810391555
e-mail: central@admin.forth.gr
Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 20146400 Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α. 46431302 Χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών 47616103 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 47636405 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 72191100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72191601 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 72202902 Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών check
2 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
3 47636405 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
4 47616103 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
5 20146400 Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.  
6 72191100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά  
7 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας  
8 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία  
9 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
10 72191601 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία  
11 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
12 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών  
13 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
14 72202902 Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών  
15 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
16 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
17 46431302 Χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
18 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119