Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΒΑΓΙΟΝΙΑ, 70012, ΒΑΓΙΟΝΙΑ
Δήμος: ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2893041521
FAX: 0|-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση Λιανικό εμπόριο ειδών από τύρφη Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών Λιανικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των άκρων της χλόης Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες check
2 47767801 Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
3 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
4 47767704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες  
5 47767705 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
6 47767806 Λιανικό εμπόριο ειδών από τύρφη  
7 47767807 Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση  
8 47767808 Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
9 47767809 Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
10 47767707 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
11 47767810 Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
12 47524401 Λιανικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των άκρων της χλόης  
13 47767812 Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  
14 47767716 Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών  
15 47767717 Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας  
16 47767816 Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
17 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
18 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121