Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 24, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810361161
FAX: 2810361001
e-mail: Giorgos@gxmast.gr
Ιστοσελίδα: http://www.e-hartografiki.gr/kalos-erthate/
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών 46492304 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι 47616000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47626307 Λιανικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι 52100000 Αποθήκευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 47626307 Λιανικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  
4 47616000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
6 46492304 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121