Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΧΩΡΑΦΙΤΗΣ, 70200, ΤΥΜΠΑΚΙ
Δήμος: ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 0892043437|-|0|-
FAX: 0|-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών τους Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
4 43321006 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων  
5 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
6 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
7 25211200 Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης  
8 25211300 Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
9 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
10 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
11 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
12 25992908 Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο  
13 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
14 46691935 Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιων συσκευών  
15 46731641 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
16 46692013 Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και των μερών τους  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121