Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΣΕΛΗΣ Σ. - ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Π. Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: COPY SOLUTIONS
Διεύθυνση: ΙΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΥΧΤΑ 2, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810301072
FAX: 2810301073
e-mail: info@taxmagic.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 46661010 Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη 77331103 Υπηρεσίες ενοικίασης φωτοτυπικών μηχανημάτων 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου check
2 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
3 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
4 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
6 77331103 Υπηρεσίες ενοικίασης φωτοτυπικών μηχανημάτων  
7 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ  
8 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
9 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
10 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων  
11 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
12 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
13 46661010 Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121