Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ
Διεύθυνση: ΣΑΝΟΥΔΑΚΗ 24, 70014, Λ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2897023361
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
58000000 Εκδοτικές δραστηριότητες 18110000 Εκτύπωση εφημερίδων 18111000 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 46492200 Χονδρικό εμπόριο περιοδικών και εφημερίδων 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46661005 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού 47610000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58000000 Εκδοτικές δραστηριότητες check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 18110000 Εκτύπωση εφημερίδων  
4 47610000 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών  
6 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
7 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
8 18111000 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων  
9 46661005 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού  
10 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
11 46492200 Χονδρικό εμπόριο περιοδικών και εφημερίδων  
12 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121