Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι.ΚΡΙΑΡΑΣ - Μ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: INTERCOOL
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 3, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810223172
e-mail: MARMAKE@GMAIL.COM
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25992502 Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων 25000000 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25992502 Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων check
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)  
4 25000000 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού  
5 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
6 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
7 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
8 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
9 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119