Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΕΤΑΜ ΑΕ
Διεύθυνση: Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810361242
FAX: 2810361152
e-mail: info@etam.gr
Ιστοσελίδα: www.etam.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών check
2 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
3 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
4 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
5 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
6 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
7 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
8 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
9 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
10 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
11 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121