Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΤΡΙΦΥΤΣΟΥ, 70006, ΚΑΣΤΕΛΛΙ
Δήμος: ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: |-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων Εργασίες κατασκευής στεγών Εργασίες στεγάνωσης Εργασίες σκυροδέματος Εργασίες χρωματισμών Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών Εργασίες κατεδάφισης Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
5 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
6 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
7 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
8 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
9 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
10 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
11 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
12 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
13 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
14 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
15 78201000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης  
16 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121