Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ECOSOLUTIONS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΘΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 1, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810371260
FAX: 2810371261
e-mail: info@ecosolutions.gr
Ιστοσελίδα: www.ecosolutions.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 47595608 Λιανικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική check
2 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
3 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
4 47595608 Λιανικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
5 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα  
6 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
7 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
8 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
9 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121