Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810542700
FAX: 2810542760
e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων ΜΕ ΛΗΞΗ 12/04/2012 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες ΜΕ ΛΗΞΗ 12/04/2012 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών check
2 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
5 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
6 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
7 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
8 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
9 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
10 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
11 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
12 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
13 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
14 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
15 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121