Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΥΚΤΑΡΗΣ Ν. - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Κ. Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MULTITEC
Διεύθυνση: ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810222212
FAX: 2810281841
e-mail: sales@multitec.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων check
2 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
3 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
5 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
6 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
7 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
8 33121601 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ  
9 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
10 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121