Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΥΦΑΚ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΥΦΑΚ A.E.
Διεύθυνση: Ι ΜΑΚΡΑΚΗ 16, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810302030|-2810302100
FAX: 2810302101
e-mail: account@syfak.gr
Ιστοσελίδα: https://syfak.gr/category/syfalog.htm
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52100000 Αποθήκευση 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46461000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 47747515 Λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και παρόμοιων ειδών 47747522 Λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 86901204 Υπηρεσίες νοσηλευτή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52100000 Αποθήκευση check
2 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
5 47747515 Λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και παρόμοιων ειδών  
6 47747522 Λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων  
7 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
8 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
10 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
11 86901204 Υπηρεσίες νοσηλευτή  
12 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
13 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
14 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
15 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
16 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
17 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
18 46461000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων  
19 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121