Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRETAN FOOD & MEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: CRETAN FOOD & MEAT Μ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ Ρ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810381674+2810333697+2810333696
e-mail: cretanfoodmeat@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 10111000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10113000 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων 10113900 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 10115000 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων 10121000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10122000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 10124000 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών 10130000 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10131300 Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων 10201100 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46321104 Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα 46331201 Χονδρικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος 46331304 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και εξευγενισμένων, εκτός από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών 46331307 Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος 52100000 Αποθήκευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 10113900 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα  
4 10124000 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών  
5 10113000 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων  
6 10111000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
7 10122000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
8 10121000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
9 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
10 10201100 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη  
11 10115000 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων  
12 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος  
13 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος  
14 10131300 Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων  
15 10130000 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών  
16 46331201 Χονδρικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος  
17 46321104 Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα  
18 46331304 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και εξευγενισμένων, εκτός από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών  
19 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
20 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
21 46331307 Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121