Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΦΟΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ , AZ e-IKEP
Διεύθυνση: ΜΙΝΩΟΣ 18Α, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810300680
FAX: 2810300681
e-mail: marinosa1@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.athanasakismarinos.eu
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 46180000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221002 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 14/05/2019 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 46180000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων  
4 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής  
5 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
6 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
7 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
8 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών  
9 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
10 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
11 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
12 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121