Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΦΑΣΤ ΓΚΡΑΣ - FAST GRASS
Διεύθυνση: 5Ο ΧΙΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΔΩΝ 5 ΧΙ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810313580
FAX: 2810313580
e-mail: dntigkakis@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.fastgrass.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 01134301 Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά 01135100 Καλλιέργεια πατατών 01191001 Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή 01191004 Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού) 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου 01301000 Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών 01301023 Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου 46211405 Χονδρικό εμπόριο άχυρων και σανού (χορτονομής) 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46311112 Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46611112 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 47211109 Λιανικό εμπόριο πατάτας, φρέσκιας ή απλής ψύξης 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 47524982 Λιανικό εμπόριο φυσικών άμμων 47524983 Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική 47767000 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47767707 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 47767806 Λιανικό εμπόριο ειδών από τύρφη 47788801 Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου check
2 01191001 Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή  
3 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου  
4 01134301 Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά  
5 01191004 Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)  
6 01135100 Καλλιέργεια πατατών  
7 01301023 Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου  
8 47788801 Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
9 47767806 Λιανικό εμπόριο ειδών από τύρφη  
10 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο  
11 47767707 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
12 47767000 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
13 47211109 Λιανικό εμπόριο πατάτας, φρέσκιας ή απλής ψύξης  
14 47524982 Λιανικό εμπόριο φυσικών άμμων  
15 47524983 Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική  
16 01301000 Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών  
17 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
18 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
19 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
20 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
21 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
22 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
23 46211405 Χονδρικό εμπόριο άχυρων και σανού (χορτονομής)  
24 46611112 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τύρφη  
25 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
26 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  
27 46311112 Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121