Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: BACKSTAGE
Διεύθυνση: 5 ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6979726820
e-mail: backstagecreta@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών 59140000 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 77291100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77391903 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ) 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων check
2 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
3 59140000 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  
4 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
5 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
6 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
7 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
8 77391903 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων  
9 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
10 77291100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
11 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
12 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας  
13 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
14 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών  
15 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
16 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών  
17 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
18 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
19 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
20 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121