Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διεύθυνση: Λ ΙΚΑΡΟΥ Κ ΠΗΛΙΟΥ 79, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810287647 2810300270
FAX: 2810287647
e-mail: energy@aenaos-systems.gr
Ιστοσελίδα: www.aenaos-systems.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων check
2 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
3 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
4 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
5 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
6 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
7 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
8 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121