Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΟΑΙΟΛΙΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΦΟΙΝΙΚΟΣ 4, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810316827
e-mail: info@helioaiolis.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης check
2 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
7 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
8 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
9 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
10 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121