Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Θ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Θ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 20, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: fania01@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα check
2 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
3 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
4 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
5 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
6 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
7 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
8 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
9 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
10 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών  
11 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
12 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121