Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διεύθυνση: ΒΑΡΝΗΣ 35, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810316300
FAX: 2810316300
e-mail: log-in@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47717138 Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 47778204 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47433300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47717112 Λιανικό εμπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα 47717145 Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α. 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 26609100 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47717138 Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 47717112 Λιανικό εμπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα  
6 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού  
7 47778204 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους  
8 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
9 47433300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο  
10 47717145 Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α.  
11 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
12 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
13 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
14 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
15 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
16 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
17 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
18 26609100 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων  
19 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
20 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
21 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
22 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
23 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
24 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
25 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119