Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Διεύθυνση: Δ ΚΑΙ Θ 1, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810242428
e-mail: info@aloevera-hellas.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46110000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47760000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1611000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 10899000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑ 46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ 46141311 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 52101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46111203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ· ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 46211921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΞΗΡΩΝ 46461114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1641000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 10321700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10321900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΥΜΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 47788513 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ 10891900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46211922 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΦΡΕΣΚΩΝ 46221003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ, ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 1283000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47524903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 10329000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1301024 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46221006 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών check
2 46141311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
3 46110000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων  
4 46111203 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών· κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και ξεμασκαλιδιών· μυκηλίων μανιταριών  
5 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
6 10899000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
7 10329000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών  
8 01283000 Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς  
9 01301024 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων  
10 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
11 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
12 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
13 47760000 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47788513 Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια  
15 10321900 Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων  
16 10891900 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
17 10321700 Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών  
18 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
19 01641000 Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού  
20 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων  
21 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
22 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή  
23 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
24 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
25 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
26 46221003 Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
27 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
28 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
29 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής  
30 46461114 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων  
31 46211921 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών  
32 46211922 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, φρέσκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121