Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SIEM ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SIEM ΑΕ (ΣΙΕΜ Α.Ε.)
Διεύθυνση: ΕΒΑΝΣ 44, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2811103096
FAX: 2811103097
e-mail: siem@siem.gr
Ιστοσελίδα: www.siemae.eu
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 52100000 Αποθήκευση 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων check
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
5 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
6 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
7 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
8 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
9 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
10 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
11 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  
12 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
13 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
14 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση  
15 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση  
16 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
17 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
18 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
19 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
20 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
21 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
22 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
23 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121