Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SIEM ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SIEM ΑΕ (ΣΙΕΜ Α.Ε.)
Διεύθυνση: ΕΒΑΝΣ 44, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2811103096
FAX: 2811103097
e-mail: siem@siem.gr
Ιστοσελίδα: www.siemae.eu
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 52100000 Αποθήκευση 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
5 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
6 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
7 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
8 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  
9 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
10 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
11 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
12 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
13 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
14 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
15 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
16 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
17 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA