Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΕ
Διεύθυνση: Ι ΚΑΙ Γ, 71601, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810333116
e-mail: nikoslogi@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
3 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
4 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
5 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
6 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
7 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
8 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
9 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
10 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
11 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121