Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Χ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MXPLAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διεύθυνση: ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 1Β, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810288464
FAX: 2810288464
e-mail: info@candiafinance.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων check
2 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
3 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
4 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
5 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
6 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
7 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119