Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LYRO-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LYRO-DENTAL SINGLE MEMBER P.C.
Διεύθυνση: ΘΕΡΙΣΟΥ ΛΕΒΗΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 122, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6947008883
e-mail: lyrodental@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.lyrodental.eu
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 86231000 Οδοντιατρικές υπηρεσίες 32502203 Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη) 86231100 Ορθοδοντικές υπηρεσίες 86231901 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία 86231902 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό 86231903 Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών 86231904 Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86231000 Οδοντιατρικές υπηρεσίες check
2 32502203 Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)  
3 86231100 Ορθοδοντικές υπηρεσίες  
4 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
5 86231901 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία  
6 86231902 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό  
7 86231903 Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών  
8 86231904 Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121