Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΕΛΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 70100, ΚΕΛΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
Δήμος: ΑΡΧΑΝΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810811157
e-mail: dp@logpro.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 01280000 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών 46371001 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών 46371002 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 08110000 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 46371008 Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων 46371011 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 46371012 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 47292102 Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 47292107 Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων 47292111 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 47292112 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 01231200 Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 01280000 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών check
2 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4 08121000 Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου  
5 08110000 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου  
6 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
7 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
8 01231200 Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων  
9 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
10 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
12 47292102 Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων  
13 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47292107 Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων  
15 47292111 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων  
16 47292112 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων  
17 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
18 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
19 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
20 46371001 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών  
21 46371002 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων  
22 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
23 46371008 Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων  
24 46371011 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων  
25 46371012 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121