Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΥΣΤΡΑ 34, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6943819775
Ιστοσελίδα: http://www.aegeandolphin.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
4 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
5 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
6 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
7 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες  
8 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
9 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
10 95221000 Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου  
11 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
12 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
13 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
14 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
15 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
16 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
17 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
18 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121