Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. - ΜΑΚΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: IICONSTRUCT
Διεύθυνση: 0, 0, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6944270696
e-mail: xman54@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
5 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
6 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
7 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
8 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
9 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
10 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
11 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
12 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
13 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
14 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
15 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
16 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
17 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
18 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
19 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
20 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
21 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
22 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
23 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
24 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
25 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
26 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
27 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121