Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
Διεύθυνση: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 15, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810240440
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35120000 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 35130000 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35131001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά check
2 35130000 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος  
3 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
4 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 35120000 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος  
7 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
8 35131001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος  
9 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
10 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
11 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
12 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
13 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
14 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
15 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121