Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΣ ΜΟΙΡΕΣ, 70400, ΜΟΙΡΕΣ
Δήμος: ΜΟΙΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46111201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων δασικών φυτών· σπόρων δασικών φυτών, φυτωρίων δασικών δέντρων 46111903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 46221003 Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 46221006 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 46751102 Χονδρικό εμπόριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 46751105 Χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων 46751107 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 46751108 Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων 46751111 Χονδρικό εμπόριο νιτρικού νάτριου 46751112 Χονδρικό εμπόριο τύρφης, εκτός αυτής σε μπρικέτες 46751113 Χονδρικό εμπόριο φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου και ασβέστιου, καρναλίτη, συλβίτη και άλλων φυσικών ακατέργαστων αλάτων κάλιου 46751114 Χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 46751115 Χονδρικό εμπόριο χλωριούχου αμμώνιου, νιτρωδών αλάτων, νιτρικών αλάτων του κάλιου, φωσφορικών αλάτων του τριαμμώνιου και ανθρακικών αλάτων αμμώνιου 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47767705 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 47767707 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47767801 Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 47767802 Λιανικό εμπόριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες 47767807 Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση 47767808 Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων 47767809 Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 47767810 Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 47767811 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. 47767812 Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων 47767813 Λιανικό εμπόριο νιτρικού νάτριου 47767814 Λιανικό εμπόριο τύρφης, όχι σε μπρικέτες 47767815 Λιανικό εμπόριο φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου και ασβέστιου, καρναλίτη, συλβίτη και άλλων φυσικών ακατέργαστων αλάτων κάλιου 47767816 Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 47767817 Λιανικό εμπόριο χλωριούχου αμμώνιου, νιτρωδών αλάτων, νιτρικών αλάτων του κάλιου, φωσφορικών αλάτων του τριαμμώνιου και ανθρακικών αλάτων αμμώνιου 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων check
2 46111903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους  
3 46111201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων δασικών φυτών· σπόρων δασικών φυτών, φυτωρίων δασικών δέντρων  
4 47767801 Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
5 47767802 Λιανικό εμπόριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών  
6 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών  
7 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες  
8 47767705 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
9 47767807 Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση  
10 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο  
11 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
12 47767808 Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
13 47767809 Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
14 47767707 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
15 47767810 Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
16 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
17 47767811 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
18 47767812 Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  
19 47767813 Λιανικό εμπόριο νιτρικού νάτριου  
20 47767814 Λιανικό εμπόριο τύρφης, όχι σε μπρικέτες  
21 47767815 Λιανικό εμπόριο φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου και ασβέστιου, καρναλίτη, συλβίτη και άλλων φυσικών ακατέργαστων αλάτων κάλιου  
22 47767816 Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
23 47767817 Λιανικό εμπόριο χλωριούχου αμμώνιου, νιτρωδών αλάτων, νιτρικών αλάτων του κάλιου, φωσφορικών αλάτων του τριαμμώνιου και ανθρακικών αλάτων αμμώνιου  
24 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
25 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
26 46751102 Χονδρικό εμπόριο ανασχετικών βλάστησης, ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών  
27 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
28 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων  
29 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
30 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α.  
31 46751105 Χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση  
32 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
33 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
34 46751107 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
35 46221003 Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών  
36 46751108 Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
37 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
38 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  
39 46751111 Χονδρικό εμπόριο νιτρικού νάτριου  
40 46221006 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών  
41 46751112 Χονδρικό εμπόριο τύρφης, εκτός αυτής σε μπρικέτες  
42 46751113 Χονδρικό εμπόριο φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου και ασβέστιου, καρναλίτη, συλβίτη και άλλων φυσικών ακατέργαστων αλάτων κάλιου  
43 46751114 Χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
44 46751115 Χονδρικό εμπόριο χλωριούχου αμμώνιου, νιτρωδών αλάτων, νιτρικών αλάτων του κάλιου, φωσφορικών αλάτων του τριαμμώνιου και ανθρακικών αλάτων αμμώνιου  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121