Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FTTB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FTTB Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3, 71414, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6948487836
e-mail: gmulakakis@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://WWW.minoancapital.eu/struc
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 45401013 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α., για μοτοσικλέτες 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α. 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 47545423 Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις check
2 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
5 47545423 Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
6 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
7 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
8 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
9 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
10 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
11 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
12 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
13 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
14 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
15 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
16 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
17 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
18 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.  
19 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
20 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
21 45401013 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α., για μοτοσικλέτες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121