Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NG CONSTRUCTION Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: NG CONSTRUCTION Ο.Ε
Διεύθυνση: ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 32, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: m.zeakis@zeakis.com ; info@ng-construction.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
3 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
4 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
5 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
6 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
7 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
8 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
9 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
10 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
11 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
12 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
13 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
14 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
15 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
16 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
17 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121