Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GROUP OF COMPANIES HELLAS CO Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: GOC HELLAS Μ. Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΙΝΩΟΣ 21, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810282282
Ιστοσελίδα: www.gochellas.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας check
2 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
3 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
4 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
5 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
6 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
7 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
8 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων  
9 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων  
10 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
11 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121