Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TELECOM.TECH
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 176, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810360375
e-mail: laz@telecomtech.eu
Ιστοσελίδα: http://www.telecomtech.eu
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 61101300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 61104000 Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 61104900 Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 61201300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 61204000 Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών 61204900 Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61101300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών check
2 61204900 Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
3 61104900 Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
5 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
6 61104000 Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
7 61201300 Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
8 61204000 Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών  
9 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
10 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121