Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SMG FOOD ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: SMG FOOD
Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 191, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810342606
Ιστοσελίδα: http://www.smg-food.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10120000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 46111100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων 46171112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος εκτός πουλερικών 46171113 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος πουλερικών 46171123 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46231008 Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων 46331307 Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων check
2 46111100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων  
3 46171112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος εκτός πουλερικών  
4 46171113 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος πουλερικών  
5 46171123 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών  
6 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
7 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων  
8 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  
9 10120000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών  
10 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
11 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών)  
12 46331307 Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών  
13 46231008 Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121