Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: STEFMAX LTD - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 2, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 10891901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 46141104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 46171128 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 46181214 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 46382929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού 47292436 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 47626302 Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου 47788613 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 46141104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης  
4 46171128 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ  
5 46181214 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι  
6 47626302 Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου  
7 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού  
8 47788613 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
9 47292436 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ  
10 10891901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ  
11 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
12 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
13 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
14 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
15 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
16 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
17 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου  
18 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
19 46382929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ  
20 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA