Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SECKTOR CONSTRUCTIONS
Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 70003, ΓΟΡΤΥΝΑ
Δήμος: ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6992123163
e-mail: m.mavrakis@hotmail.com
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 46493910 Χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
5 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού  
6 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
7 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
8 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
9 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
10 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
11 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
12 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
13 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
14 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
15 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
16 46493910 Χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων  
17 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
18 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121